GaelSpell:
Leathanach Baile

Kevin P. Scannell


Achoimre

Seo é leathanach baile GaelSpell, litreoir cumhachtach don Ghaeilge atá ar fáil saor in aisce ó 2000. Tá níos mó ná 340,000 focal ina bhunachar sonraí faoi láthair, agus focail nua ag dul isteach ann i gcónaí. Cabhraigh linn!

Is féidir GaelSpell a úsáid ar gach cineál ríomhaire: Linux, Mac, Windows. Féach ar an leathanach Íosluchtú chun tuilleadh eolais a fháil agus an leagan is oiriúnaí a íosluchtú.

Is ríomhchlár "foinse oscailte" é GaelSpell, ar fáil faoin cheadúnas GPLv2. Tá an bunchód go léir ar fáil ónár suíomh forbartha ar Github.

Táimid ar Facebook anois freisin: Bí i do leantóir!


Stair agus Sonraí

I rith 1997-1998, scríobh Alastair McKinstry ispell-ga, clár atá cosúil le ispell-gaeilge. Cé go bhfuil mo straitéis féin éagsúil go leor, táim an-bhuíoch de as cúpla dea-smaointe óna chomhad foirceann a d'úsáid mé i mo leagan féin.

Scríobh mé an chéad leagan de GaelSpell i mí Feabhra 2000, mar chuid de mo chúrsa san Innealtóireacht Bhogearraí ag Ollscoil San Laoiseach, chun na deacrachtaí a bhaineann le hidirnáisiúntú bogearraí a léiriú do mo mhic léinn.

Is é mo bhunstraitéis liosta ceannfhocal le heolas gramadúil iomlán a chruinniú i mbunachar sonraí ar leith. Scríobh mé ríomhchlár beag a tháirgeann go huathoibríoch gach uile fhoirm infhillte de na hainmfhocal, de na briathra, agus de na haidiachtaí. Ansin, gineann an ríomhchlár an bunliosta focal a úsáideann an litreoir. Coinníonn an comhad seo:

Tá an rang deireanach seo ann de bharr rialacha dochta caipitlithe sna litreoirí coitianta; is ó Alastair McKinstry a fuair mé an smaoineamh seo. Ansin, soláthraíonn "comhad foirceann" réimniú iomlán gach uile bhriathar rialta chomh maith le séimhithe agus uruithe, más gá.

Is é an toradh foclóir an-bheacht (dheimhnigh mé na ceannfhocail i bhfoclóirí priontáilte) agus iomlán (coinníonn sé gach uile fhoirm infhillte de na ceannfhocail). De bharr seo, ní bheidh mé ag meascadh liostaí eile focal (m.sh. na liostaí a bhí ag A. McKinstry) leis an leagan poiblí, cé gur chóir duit é seo a dhéanamh i do leagan féin más mian leat.

Ar ndóigh, deimhníonn litreoirí an litriú seachas an ghramadach agus ní bhacann sé leis an gcomhthéacs in aon chor. Mar shampla, glacfaidh sé le "mo máthair" nó "mo cuid Gaeilge". Má tá tú ag iarraidh rud éigin níos cumhachtaí, féach ar mo chlár An Gramadóir.

Thriail mé leagan tosaigh de GhaelSpell ar an Pheintiteoch agus ar na ceithre Shoiscéal as Bíobla Maigh Nuad (atá le fáil ar dhlúthcheirnín). Cé is moite d'ainmneacha na ndaoine agus na logainmneacha líonmhara, ghlac sé leis na focail ar fad beagnach (agus d'aimsigh sé cuid mhaith earráidí -- aicinn ar iarraidh a bhformhór). Bhain mé tairbhe mhór as téacsanna as na fhoilseacháin seo freisin: An Teanga Bheo, , Cumasc, agus Foinse.


Cuiditheoirí


Athruithe


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.