Líonra Séimeantach na Gaeilge:
Buíochas

Kevin P. Scannell


Táim buíoch de go leor leor daoine as a gcabhair, a dtacaíocht, agus a spreagadh le linn mo chuid oibre ar an tionscadal seo. Súil agam nach ndearna mé dearmad ar aon duine thíos!


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.