An Gramadóir:
Sampler

This page contains some actual output of An Gramadóir illustrating the wide range of errors it is able to detect. I inserted an "(OK)" at the end of correct sentences so that they would be printed out by the program even though they contain no grammatical errors.

% gram-ga.pl triail
triail á sheiceáil

1: Ní raibh líon mór daoine bainteach leis an scaifte a bhí ag iarraidh mioscais a chothú.
Foirm neamhchaighdeánach de «scata»

2: Ach thosnaíos-sa ag léamh agus bhog mé isteach ionam féin.
Foirm neamhchaighdeánach de «thosnaigh (thosaigh)»

3: Tabhair go leor leor de na na rudaí do do chara, a Chaoimhín.
An focal céanna faoi dhó

4: Seo é a chuntas féin ar ar tharla ina dhiaidh sin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

5: Aithníonn ciaróg ciaróg eile (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

6: Go deo deo arís ní fheicfeadh sí a cheannaithe snoite (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

7: Tabhair iad seo do do mháthair (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

8: Sin é é ... Tá sé anseo (OK)!
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

9: Tá siad le feiceáil ann le fada fada an lá (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

10: Bhí go leor leor le rá aici (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

11: Cuirfidh mé mé féin in aithne dá lán ciníocha (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

12: Fanann réalta chobhsaí ar feadh idir milliún agus milliún milliún bliain (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

13: Bhíodh an-tóir ar spíosraí go mór mór (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

14: Bhí an dara cupán tae ólta agam nuair a tháinig an fear mór mór.
An focal céanna faoi dhó

15: Agus sin sin de sin (OK)!
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

16: Chuaigh sí in olcas ina dhiaidh sin agus bhí an-fhaitíos orthu.
Focal anaithnid ach bunaithe ar «fhaitíos» is dócha

17: Tharla sé seo ar lá an-mífheiliúnach, an Déardaoin.
Bunaithe go mícheart ar an bhfréamh «mífheiliúnach»

18: Ní maith liom na daoine míintleachtúla.
Bunaithe go mícheart ar an bhfréamh «intleachtúla (intleachtacha, intleachtaí)»

19: Trí chomhtharlúint, bhí siad sa tuaisceart ag an am.
Foirm neamhchaighdeánach de «chomhtharlú»

20: Sílim nárbh ea, agus is docha nach bhfuil i gceist ach easpa smaoinimh.
An raibh «dócha» ar intinn agat?

21: Tá súil le feabhas nuair a thosóidh airgead ag teacht isteach ó ola agus gás i mBearna Timor.
An raibh «Tíomór» ar intinn agat?

22: Bhí sí cosúil le claíomh Damocles ar crochadh sa spéir.
An raibh «Dámaicléas» ar intinn agat?

23: Beidh nuachtáin shuaracha i ngreim cé nach mbeadh cinsireacht den droch-chinéal i gceist.
Bunaithe ar fhoirm neamhchaighdeánach de «chineál»

24: Bhí sé páirteach sa chéad léiriú poiblí de Adaptation.
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «dap» neamhchoitianta)

25: Beidh an tionchar le mothú níos mó i gcás comhlachtaí Éireannacha mar gur mionairgeadra é an punt.
Focal anaithnid ach b'fhéidir gur comhfhocal «mion+airgeadra» é?

26: Bhí an dream dí-armtha ag iarraidh a gcuid gunnaí.
Focal anaithnid ach b'fhéidir gur comhfhocal neamhchaighdeánach «dí+armtha» é?

27: An bhfuil ayn uachtar roeite agattt?
Focal anaithnid: «aon, ann, an»?

27: An bhfuil ayn uachtar roeite agattt?
Focal anaithnid: «reoite»?

27: An bhfuil ayn uachtar roeite agattt?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «att» neamhchoitianta)

28: Bíonn an geál ag satailt ar an dubh.
Focal ceart ach an-neamhchoitianta - an é atá uait anseo?

29: Ach go rithe an fhíréantacht mar uisce agus an t-ionracas mar shruth gan dísc (OK)!
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

30: Ba iad mo shinsear rithe Chúige Uladh.
Ní dócha go raibh intinn agat an modh foshuiteach a úsáid anseo

31: Is iad na trí cholún sin le cheile an tAontas Eorpach.
Ní dócha go raibh intinn agat an modh foshuiteach a úsáid anseo

32: Scriúáil sé an glas seo ar chúl an doras.
Tá gá leis an leagan ginideach anseo

33: Ach bhí mé ag leanúint ar aghaidh an t-am ar fad leis (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

34: Bhain sé sult as clár toghcháin TG4 a chur i láthair an mhí seo caite (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

35: Bhrostaigh sé go dtí an t-ospidéal (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

36: Sa dara alt, déan cur síos ar a bhfaca siad sa Spáinn.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

37: D'oirfeadh síol áitiúil níos fearr ná an síol a hadhlaic sé anuraidh.
Réamhlitir «h» gan ghá

38: Ná hinis do dhuine ar bith é (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

39: Tá ceacht stairiúil uathúil do chuairteoirí san t-ionad seo.
Réamhlitir «t» gan ghá

40: Faightear an t-ainm isteach faoin tír freisin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

41: Cén t-ainm atá air (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

42: Aistríodh é go tSualainnis, Gearmáinis, agus Fraincis.
Réamhlitir «t» gan ghá

43: Cén chaoi a n-aimsíonn scoil an tseirbhís seo (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

44: Tá sonraí ann faoin tslí ina n-iarrtar taifid faoin Acht (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

45: Cén tslí bheatha a bhí ag Naoi (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

46: Bhí imní ag teacht ar dheartháir an tsagairt (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

47: Tá sé riachtanach ar mhaithe le feidhmiú an phlean a bheidh ceaptha ag an eagraíocht ceannasach.
Séimhiú ar iarraidh

48: Bhí na ranganna seo ar siúl an bhliain seo caite (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

49: Léimeann an fharraige céad méadar suas sa spéir (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

50: Briseadh bád Éamoinn Óig oíche gaoithe móire (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

51: Bhíodh na daoir scaoilte saor óna gcuid oibre agus bhíodh saoirse cainte acu (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

52: Bhí mé ag tógáil balla agus ag baint móna (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

53: Is as Londain Shasana mé ó dhúchas (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

54: Seán a d'imigh ar iarraidh ar oíche ghaoithe móire.
Séimhiú gan ghá

55: Mar chuid den socrú beidh Michelle ag labhairt Ghaeilge ag ócáidí poiblí.
Séimhiú gan ghá

56: Tugadh cuireadh dó a theacht i láthair an fhir móir.
Séimhiú ar iarraidh

57: Tugaimid é amach le haghaidh béile Polainéisigh.
Séimhiú ar iarraidh

58: Bhí torann an dorais cloiste agam (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

59: Tá na lachain slachtmhara ar eitilt.
Séimhiú ar iarraidh

60: Mhair cuid mhór dár sinsir céad caoga bliain ó shin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

61: Tá sé le cloisteáil sna meáin gach seachtain (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

62: Déanann siad na breiseáin brabhsála don tionscal ríomhaireachta.
Séimhiú ar iarraidh

63: Is ar éisc mara agus ar na hainmhithe mara eile atáimid ag díriú.
Séimhiú ar iarraidh

64: Chonaic mé líon agus crainn tógála ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

65: Bhí pictiúir le feiceáil ar scáileáin theilifíse ar fud an domhain.
Séimhiú gan ghá

66: Maidin lá ar na mhárach thug a fhear gaoil cuairt air.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «arna mhárach» de ghnáth

67: Cad é mar a tá tú?
Ba chóir duit «atá» a úsáid anseo

68: Bhí deich tobar fíoruisce agus seachtó crann pailme ann.
Urú ar iarraidh

69: Rinneadh an roinnt do na naoi treibh go leith ar chrainn.
Urú ar iarraidh

70: Bhí ocht tábla ar fad ar a maraídís na híobairtí.
Urú ar iarraidh

71: Sáraíonn sé na seacht nó na hocht bliana.
Urú ar iarraidh

72: Tá seacht lampa air agus seacht píopa ar gach ceann díobh.
Urú ar iarraidh

73: A aon, a dó, a trí.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

74: Ba é a aon aidhm ar an saol daoine a ghnóthú don chúis (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

75: Tá an Rialtas tar éis áit na Gaeilge i saol na tíre a ceistiú.
Séimhiú ar iarraidh

76: Ach sin scéal eile mar a déarfadh an té a déarfadh (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

77: Is iomaí uair a fuair mé locht ar an rialtas (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

78: Bhíodar ag rá ar an aonach gur agamsa a bhí na huain ab fearr.
Séimhiú ar iarraidh

79: Ní bheidh ach mhallacht i ndán dó ó na ciníocha agus fuath ó na náisiúin.
Séimhiú gan ghá

80: Ní theastaíonn uaithi ach bheith ina ball den chumann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

81: An bhfuil aon uachtar reoite ar an cuntar?
Urú nó séimhiú ar iarraidh

82: Baintear feidhm as chun aicídí súl a mhaolú (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

83: Má shuíonn tú ag bhord le flaith, tabhair faoi deara go cúramach céard atá leagtha romhat.
Séimhiú gan ghá

84: Tá sí ag ullmhú é.
Ba chóir duit «á X» a úsáid anseo

85: Chuir sí ag machnamh é (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

86: Bhí neach oilbhéasach ag leanúint mé.
Ba chóir duit «do mo X» a úsáid anseo

87: Bláthaíonn sé amhail bhláth an mhachaire.
Séimhiú gan ghá

88: An chuir an bhean bheag mórán ceisteanna ort?
Ba chóir duit «ar» a úsáid anseo

89: An ndeachaigh tú ag iascaireacht inniu (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

90: An raibh aon bhealach praiticiúil eile chun na hIndia (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

91: An dhearna mé an rud ceart?
Urú ar iarraidh

92: An bainim sult as bás an drochdhuine?
Urú ar iarraidh

93: An éireodh níos fearr leo dá mba mar sin a bheidís (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

94: Ní féidir an Gaeltacht a choinneáil mar réigiún Gaeilge go náisiúnta gan athrú bunúsach.
Séimhiú ar iarraidh

95: I gcás An Comhairle Ealaíon ní mór é seo a dhéanamh.
Séimhiú ar iarraidh

96: An bean sin, tá sí ina múinteoir.
Séimhiú ar iarraidh

97: Chuala sé a mháthair ag labhairt chomh caoin seo leis an mbean nua (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

98: Chinn sé an cruinniú a chur ar an méar fhada (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

99: Cad é an chomhairle a thug an ochtapas dó?
Réamhlitir «t» ar iarraidh

100: An Acht um Chomhionannas Fostaíochta.
Réamhlitir «t» ar iarraidh

101: Dath bánbhuí éadrom atá ar an adhmad (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

102: Chóirigh sé na lampaí le solas a chaitheamh os comhair an coinnleora.
Séimhiú ar iarraidh

103: Comhlánóidh saoránacht an Aontais an saoránacht náisiúnta agus ní ghabhfaidh sí a hionad.
Réamhlitir «t» ar iarraidh

104: Ritheann an Sláine tríd an pháirc.
Réamhlitir «t» ar iarraidh

105: Ní raibh guth an séiléara le clos a thuilleadh.
Réamhlitir «t» ar iarraidh

106: Tá sin ráite cheana féin acu le muintir an tíre seo.
Ba chóir duit «na» a úsáid anseo

107: Is é is dóichí go raibh baint ag an eisimirce leis an laghdú i líon an gcainteoirí Gaeilge.
Ba chóir duit «na» a úsáid anseo

108: Is iad an trí cholún le chéile an tAontas Eorpach.
Ba chóir duit «na» a úsáid anseo

109: Sheol an ceithre mhíle de na meirligh amach san fhásach (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

110: Ní bhíonn an dhíograis ná an dhúthracht i gceist.
Urú nó séimhiú gan ghá

110: Ní bhíonn an dhíograis ná an dhúthracht i gceist.
Urú nó séimhiú gan ghá

111: An fhéidir le duine ar bith eile breathnú ar mo script?
Séimhiú gan ghá

112: Ní bhíonn aon dhá chlár as an chrann chéanna mar a chéile go díreach.
Séimhiú gan ghá

113: Ní bheidh aon buntáiste againn orthu sin.
Séimhiú ar iarraidh

114: Rogha aon de na focail a tháinig i d'intinn.
Cor cainte aisteach

115: Ná hith aon arán gabhála mar aon léi (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

116: Freagair aon dá cheann ar bith díobh seo a leanas (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

117: Bhíomar ag féachaint ar an Ghaeltacht mar ionad chun feabhas a chur ar ar gcuid Gaeilge.
Ba chóir duit «ár» a úsáid anseo

118: Bhí daoine le fáil i Sasana a chreid gach ar dúradh sa bholscaireacht.
Ba chóir duit «a, an» a úsáid anseo

119: Tá treoirlínte mionsonraithe curtha ar fail ag an gCoimisiún.
Leanann séimhiú an réamhfhocal «ar» go minic, ach ní léir é sa chás seo

120: Bhí cead againn fanacht ag obair ar an talamh ar fead trí mhí.
Leanann séimhiú an réamhfhocal «ar» go minic, ach ní léir é sa chás seo

121: Tá sé an chéad suíomh gréasán ar bronnadh teastas air (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

122: Cosc a bheith ar cic a thabhairt don sliotar.
Leanann séimhiú an réamhfhocal «ar» go minic, ach ní léir é sa chás seo

123: Cosc a bheith ar CIC leabhair a dhíol (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

124: Beidh cairde dá cuid ar Gaeilgeoirí iad (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

125: Ar gcaith tú do chiall agus do chéadfaí ar fad?
Séimhiú ar iarraidh

126: Ní amháin ár dhá chosa, ach nigh ár lámha!
Urú ar iarraidh

127: Gheobhaimid maoin de gach sórt, agus líonfaimid ár tithe le creach.
Urú ar iarraidh

128: Níl aon ní arbh fiú a shantú seachas í.
Séimhiú ar iarraidh

129: Ba maith liom fios a thabhairt anois daoibh.
Séimhiú ar iarraidh

130: Dúirt daoine go mba ceart an poll a dhúnadh suas ar fad.
Séimhiú ar iarraidh

131: Ba eol duit go hiomlán m'anam.
Ba chóir duit «b', ab» a úsáid anseo

132: Tá beinn agus buaic orm.
Foirm neamhchaighdeánach de «binn»

133: D'fhan beirt buachaill sa champa.
Séimhiú ar iarraidh

134: D'fhan beirt bhuachaill cancrach sa champa.
Séimhiú ar iarraidh

135: Mothóidh Pobal Osraí an bheirt laoch sin uathu (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

136: Ní amháin bhur dhá chosa, ach nigh bhur lámha!
Urú ar iarraidh

137: Déanaigí beart leis de réir bhur briathra.
Urú ar iarraidh

138: Cad déarfaidh mé libh mar sin?
Ba chóir duit «a» a úsáid anseo

139: Cé mhéid gealladh ar briseadh ar an Indiach bocht?
Foirm neamhchaighdeánach de «cé mhéad»

140: Nach raibh a fhios aige cé mhéad daoine a bhíonn ag éisteacht leis an stáisiún.
Tá gá leis an leagan uatha anseo

141: Faigh amach cé mhéad salainn a bhíonn i sampla d'uisce.
Tá gá leis an leagan uatha anseo

142: Cá áit a nochtfadh sé é féin ach i mBostún!
Réamhlitir «h» ar iarraidh

143: Cá chás dúinn bheith ag máinneáil thart anseo?
Séimhiú gan ghá

144: Cá mhinice ba riachtanach dó stad (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

145: Cá n-oibrigh an t-údar sular imigh sí le ceol?
Ba chóir duit «cár» a úsáid anseo

146: Cá raibh na rudaí go léir (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

147: Cá cuireann tú do thréad ar féarach?
Urú ar iarraidh

148: Cá úsáidfear an mhóin?
Urú ar iarraidh

149: Cár fág tú eisean?
Ba chóir duit «cá» a úsáid anseo

150: Cár bhfág tú eisean?
Séimhiú ar iarraidh

151: Cár fágadh eisean (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

152: Sin é a dhéantar i gcas cuntair oibre cistine.
Focal ceart ach tá «i gcás» níos coitianta

153: Cé iad na fir seo ag fanacht farat?
Réamhlitir «h» ar iarraidh

154: Cé ea, rachaidh mé ann leat (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

155: Cé an ceart atá agamsa a thuilleadh fós a lorg ar an rí?
Ba chóir duit «cén» a úsáid anseo

156: D'fhoilsigh sí a céad cnuasach filíochta i 1995.
Séimhiú ar iarraidh

157: Chuir siad fios orm ceithre uaire ar an tslí sin.
Ba chóir duit «huaire» a úsáid anseo

158: Beidh ar Bhord Feidhmiúcháin an tUachtarán agus ceithre ball eile.
Séimhiú ar iarraidh

159: Tá sé tuigthe aige go bhfuil na ceithre dúile ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

160: Cén amhránaí is fearr leat?
Réamhlitir «t» ar iarraidh

161: Cén slí ar fhoghlaim tú an teanga?
Réamhlitir «t» ar iarraidh

162: Cha dtug mé cur síos ach ar dhá bhabhta collaíochta san úrscéal ar fad (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

163: Bhí an chéad cruinniú den Choimisiún i Ros Muc i nGaeltacht na Gaillimhe.
Séimhiú ar iarraidh

164: Tá sé chomh iontach le sneachta dearg.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

165: Chuir mé céad punt chuig an banaltra.
Séimhiú ar iarraidh

166: Níl tú do do sheoladh chuig dhaoine a labhraíonn teanga dhothuigthe.
Séimhiú gan ghá

167: Seo deis iontach chun an Ghaeilge a chur chun chinn.
Séimhiú gan ghá

168: Tiocfaidh deontas faoin alt seo chun bheith iníoctha (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

169: D'éirídís ar maidin ar a ceathair a clog.
Séimhiú ar iarraidh

170: Shocraigh sé ar an toirt gur choir an t-ábhar tábhachtach seo a phlé leis na daoine.
Focal ceart ach tá «chóir» níos coitianta

171: Caithfidh siad turas cúig uaire a chloig a dhéanamh.
Ba chóir duit «huaire» a úsáid anseo

172: Bhí sé cúig bhanlámh ar fhad, cúig banlámh ar leithead.
Séimhiú ar iarraidh

173: Beirim mo mhionn dar an beart a rinne Dia le mo shinsir.
Urú nó séimhiú ar iarraidh

174: An lá dar gcionn nochtadh gealltanas an Taoisigh sa nuachtán.
Ba chóir duit «dár gcionn» a úsáid anseo

175: Sa dara bliain déag dár braighdeanas, tháinig fear ar a theitheadh.
Urú ar iarraidh

176: Beidh picéid ar an monarcha óna naoi a chlog maidin Dhé Luain.
Séimhiú gan ghá

177: Bíonn ranganna ar siúl oíche Dhéardaoin.
Séimhiú gan ghá

178: Cuireadh tús le himeachtaí ar Dhéardaoin na Féile le cluiche mór.
Séimhiú gan ghá

179: D'oibrigh mé liom go dtí Dé Aoine.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

180: Míle naoi gcéad a hocht ndéag is fiche.
Foirm neamhchaighdeánach de «déag»

181: Feicim go bhfuil aon duine déag curtha san uaigh seo.
Séimhiú ar iarraidh

182: D'fhás sé ag deireadh na naoú haoise déag agus fás an náisiúnachais (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

183: Tabharfaidh an tUachtarán a óráid ag leath i ndiaidh a dó déag Dé Sathairn.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «a dó dhéag, dhá X déag» de ghnáth

184: Bhuail an clog a trí dhéag.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «a trí déag, trí X déag» de ghnáth

185: Tá trí déag litir san fhocal seo.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «a trí déag, trí X déag» de ghnáth

186: Tógfaidh mé do coinnleoir óna ionad, mura ndéana tú aithrí.
Séimhiú ar iarraidh

187: Is cúis imní don pobal a laghad maoinithe a dhéantar ar Naíscoileanna.
Séimhiú ar iarraidh

188: Daoine eile atá ina mbaill den dhream seo.
Urú nó séimhiú gan ghá

189: Creidim go raibh siad de an thuairim seo.
Urú nó séimhiú gan ghá

190: Tá dhá teanga oifigiúla le stádas bunreachtúil á labhairt sa tír seo.
Séimhiú ar iarraidh

191: Dhá fiacail lárnacha i ngach aon chomhla.
Séimhiú ar iarraidh

192: Rug sí greim ar mo dhá gualainn agus an fhearg a bhí ina súile.
Séimhiú ar iarraidh

193: Bhí an dá taobh seo dá phearsantacht le feiceáil go soiléir.
Séimhiú ar iarraidh

194: Bhí Eibhlín ar a dhá glúin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

195: Is léir nach bhfuil an dhá theanga ar chomhchéim lena chéile.
Séimhiú gan ghá

196: Tionóladh an chéad dhá chomórtas i nGaoth Dobhair.
Ní gá leis an dara séimhiú

197: Cá bhfuil feoil le fáil agamsa le tabhairt do an mhuintir?
Ba chóir duit «don» a úsáid anseo

198: Is amhlaidh a bheidh freisin do na tagairtí do airteagail.
Ba chóir duit «d'» a úsáid anseo

199: Tá sé de chúram seirbhís a chur ar fáil do a chustaiméirí i nGaeilge.
Ba chóir duit «dá» a úsáid anseo

200: Seinnigí moladh ar an gcruit do ár máthair.
Ba chóir duit «dár» a úsáid anseo

201: Is é seo mo Mhac muirneach do ar thug mé gnaoi.
Ba chóir duit «dár» a úsáid anseo

202: Tá an domhan go léir faoi suaimhneas.
Séimhiú ar iarraidh

203: Caithfidh pobal na Gaeltachta iad féin cinneadh a dhéanamh faoi an Ghaeilge.
Ba chóir duit «faoin» a úsáid anseo

204: Cuireann sí a neart mar chrios faoi a coim.
Ba chóir duit «faoina» a úsáid anseo

205: Cuireann sé ciníocha faoi ár smacht agus cuireann sé náisiúin faoinár gcosa.
Ba chóir duit «faoinár» a úsáid anseo

206: Tá dualgas ar an gComhairle sin tabhairt faoin cúram seo.
Urú nó séimhiú ar iarraidh

207: Tugadh mioneolas faoin dtionscnamh seo in Eagrán a haon.
Urú nó séimhiú gan ghá

208: Bhí lúcháir ar an Tiarna faoina dhearna sé!
Urú ar iarraidh

209: Ní bheidh gearán ag duine ar bith faoin gciste fial atá faoinár cúram.
Urú ar iarraidh

210: Beidh paráid Lá Fhéile Phádraig i mBostún.
Ní gá leis an dara séimhiú

211: Tá Féile Bhealtaine an Oireachtais ar siúl an tseachtain seo (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

212: Fágtar na mílte eile gan ghéaga nó radharc na súl.
Ba chóir duit «ná» a úsáid anseo

213: Tá ar chumas an duine saol iomlán a chaitheamh gan theanga eile á brú air.
Séimhiú gan ghá

214: Tá gruaim mhór orm gan Chaitlín.
Séimhiú gan ghá

215: Deir daoine eile, áfach, gur dailtín gan maith é.
Leanann séimhiú an réamhfhocal «gan» go minic, ach ní léir é sa chás seo

216: Fuarthas an fear marbh ar an trá, a chorp gan máchail gan ghortú.
Leanann séimhiú an réamhfhocal «gan» go minic, ach ní léir é sa chás seo

217: Dúirt sé liom gan pósadh (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

218: Na duilleoga ar an ngas beag, cruth lansach orthu agus iad gan cos fúthu (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

219: D'fhág sin gan meas dá laghad ag duine ar bith air (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

220: Tá mé gan cos go brách (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

221: Níl sé ceadaithe aistriú ó rang go chéile gan cead a fháil uaim (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

222: Is stáit ilteangacha iad cuid mhór de na stáit sin atá aonteangach go oifigiúil.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

223: Ní bheidh bonn comparáide ann go beidh torthaí Dhaonáireamh 2007 ar fáil.
Urú ar iarraidh

224: Rug sé ar ais mé go dhoras an Teampaill.
Séimhiú gan ghá

225: Tiocfaidh coimhlintí chun tosaigh sa Chumann ó am go chéile (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

226: Is turas iontach é an turas ó bheith i do thosaitheoir go bheith i do mhúinteoir (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

227: Chuaigh mé suas go an doras cúil a chaisleáin.
Ba chóir duit «go dtí an» a úsáid anseo

228: Tháinig Pól Ó Coileáin go mo theach ar maidin.
Ba chóir duit «go dtí» a úsáid anseo

229: Bhí an teachtaireacht dulta go m'inchinn.
Ba chóir duit «go dtí» a úsáid anseo

230: Tar, téanam go dtí bhean na bhfíseanna.
Séimhiú gan ghá

231: Agus rachaidh mé siar go dtí thú tráthnóna, más maith leat (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

232: Ba mhaith liom gur bhfágann daoine óga an scoil agus iad ullmhaithe.
Ba chóir duit «go» a úsáid anseo

233: Bhraith mé gur fuair mé boladh trom tais uathu.
Ba chóir duit «go» a úsáid anseo

234: An ea nach cás leat gur bhfág mo dheirfiúr an freastal fúmsa i m'aonar?
Séimhiú ar iarraidh

235: B'fhéidir gurbh fearr é seo duit ná leamhnacht na bó ba mhilse i gcontae Chill Mhantáin.
Séimhiú ar iarraidh

236: Tá ainm i n-easnamh a mbeadh coinne agat leis.
Ba chóir duit «in» a úsáid anseo

237: Tá ainm i easnamh a mbeadh coinne agat leis.
Ba chóir duit «in» a úsáid anseo

238: An bhfuil aon uachtar reoite agat i dhá chuisneoir?
Ba chóir duit «in dhá» a úsáid anseo

239: An bhfuil aon uachtar reoite agat i cuisneoir?
Urú ar iarraidh

240: An bhfuil aon uachtar reoite agat i chuisneoir?
Urú ar iarraidh

241: Táimid ag lorg 200 Club Gailf i gach cearn d'Éirinn.
Urú ar iarraidh

242: An bhfuil aon uachtar reoite agaibh i bhur mála?
Ba chóir duit «in bhur» a úsáid anseo

243: Bhí slám de pháipéar tais ag cruinniú i mhullach a chéile.
Séimhiú gan ghá

244: Fuair Derek Bell bás tobann i Phoenix (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

245: Tá níos mó ná 8500 múinteoir ann i thart faoi 540 scoil (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

246: An bhfuil aon uachtar reoite agat i an chuisneoir?
Ba chóir duit «sa» a úsáid anseo

247: An bhfuil aon uachtar reoite agat i na cuisneoirí?
Ba chóir duit «sna» a úsáid anseo

248: An bhfuil aon uachtar reoite i a cuisneoir?
Ba chóir duit «ina» a úsáid anseo

249: Roghnaigh na teangacha i a nochtar na leathanaigh seo.
Ba chóir duit «ina» a úsáid anseo

250: Rinne gach cine é sin sna cathracha i ar lonnaíodar.
Ba chóir duit «inar» a úsáid anseo

251: An bhfuil aon uachtar reoite i ár mála?
Ba chóir duit «inár» a úsáid anseo

252: Thug sé seo deis dom breathnú in mo thimpeall.
Ba chóir duit «i» a úsáid anseo

253: Phós sí Pádraig, fear ón mBlascaod Mór, in 1982.
Ba chóir duit «i» a úsáid anseo

254: Phós sí Pádraig, fear ón mBlascaod Mór, in 1892 (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

255: Theastaigh uaibh beirt bheith in bhur scríbhneoirí (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

256: Beidh an spórt seo á imirt in dhá ionad (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

257: Cad é an rud is mó faoi na Gaeil ina chuireann sé suim?
Urú ar iarraidh

258: Tá beirfean inár craiceann faoi mar a bheimis i sorn.
Urú ar iarraidh

259: Is tuar dóchais é an méid dul chun cinn atá déanta le bhlianta beaga.
Séimhiú gan ghá

260: Leanaigí oraibh le bhur ndílseacht dúinn (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

261: Baineann an scéim le thart ar 28,000 miondíoltóir ar fud na tíre (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

262: Níor cuireadh aon tine síos, ar ndóigh, le chomh breá is a bhí an aimsir (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

263: Tá sí ag teacht le thú a fheiceáil (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

264: D'fhéadfadh tábhacht a bheith ag baint le an gcéad toisc díobh sin.
Ba chóir duit «leis an» a úsáid anseo

265: Molann an Coimisiún go maoineofaí scéim chun tacú le na pobail.
Ba chóir duit «leis na» a úsáid anseo

266: Labhraíodh gach duine an fhírinne le a chomharsa.
Ba chóir duit «lena» a úsáid anseo

267: Le halt 16 i ndáil le hiarratas ar ordú le a meastar gur tugadh toiliú.
Ba chóir duit «lena» a úsáid anseo

268: Beir i do láimh ar an tslat le ar bhuail tú an abhainn, agus seo leat.
Ba chóir duit «lenar» a úsáid anseo

269: Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le ár seirbhís riaracháin.
Ba chóir duit «lenár» a úsáid anseo

270: Tógann siad cuid de le iad féin a théamh.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

271: Tá do scrios chomh leathan leis an farraige.
Séimhiú ar iarraidh

272: Cuir alt eile lenar bhfuil scríofa agat i gCeist a trí.
Ba chóir duit «lena» a úsáid anseo

273: Is linne í ar ndóigh agus lenár clann.
Urú ar iarraidh

274: Má thiocfaidh acmhainní breise ar fáil, beidh mé sásta.
Ba chóir duit an aimsir láithreach a úsáid anseo

275: Má tugann rí breith ar na boicht le cothromas, bunófar a ríchathaoir go brách.
Séimhiú ar iarraidh

276: Má deirim libh é, ní chreidfidh sibh (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

277: Má tá suim agat sa turas seo, seol d'ainm chugamsa (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

278: Má fuair níor fhreagair sé an facs (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

279: Roghnaítear an bhliain 1961 mar pointe tosaigh don anailís.
Séimhiú ar iarraidh

280: Aithnítear é mar an údarás.
Réamhlitir «t» ar iarraidh

281: Más mhian leat tuilleadh eolais a fháil, scríobh chugainn.
Séimhiú gan ghá

282: Tá caitheamh na hola ag dul i méad i gcónaí.
Foirm neamhchaighdeánach de «méid, mhéid»

283: Tosaíodh ar mhodh adhlactha eile ina mbaintí úsáid as clocha measartha móra.
Tá gá leis an leagan uatha anseo

284: Comhlíon mo aitheanta agus mairfidh tú beo.
Ba chóir duit «m'» a úsáid anseo

285: Ceapadh mise i mo bolscaire.
Séimhiú ar iarraidh

286: Tá mé ag sclábhaíocht ag iarraidh mo dhá gasúr a chur trí scoil.
Séimhiú ar iarraidh

287: Agus anois bhí mórsheisear iníonacha ag an sagart.
Tá gá leis an leagan uatha anseo

288: Mura dtuig siad é, nach dóibh féin is mó náire?
Ba chóir duit «murar» a úsáid anseo

289: Mura bhfuair, sin an chraobh aige (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

290: Mura tagann aon duine i gcabhair orainn, rachaimid anonn chugaibh.
Urú ar iarraidh

291: Fiú mura éiríonn liom, beidh mé ábalta cabhrú ar bhonn deonach.
Urú ar iarraidh

292: Murach bheith mar sin, bheadh sé dodhéanta dó oibriú na huaireanta fada (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

293: Murar chruthaítear lá agus oíche... teilgim uaim sliocht Iacóib.
Ba chóir duit «mura» a úsáid anseo

294: Murar gcruthaigh mise lá agus oíche... teilgim uaim sliocht Iacóib.
Séimhiú ar iarraidh

295: An bhfuil aon uachtar reoite ag fear na bád?
Urú ar iarraidh

296: Is mór ag náisiún na Éireann a choibhneas speisialta le daoine de bhunadh na hÉireann atá ina gcónaí ar an gcoigríoch.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

297: Chuir an Coimisiún féin comhfhreagras chuig na eagraíochtaí seo ag lorg eolais faoina ngníomhaíochtaí.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

298: Tá an tréith sin coitianta i measc na nÉireannaigh sa tír seo.
Tá gá leis an leagan ginideach anseo

299: Athdhéantar na snáithe i ngach ceann de na curaclaim seo.
Ba chóir duit «an» a úsáid anseo

300: Ná iompaígí chun na n-íol, agus ná dealbhaígí déithe de mhiotal.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

301: Tá tú níos faide sa tír ná is dleathach duit a bheith (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

302: Ach ní sin an cultúr a bhí ná atá go fóill (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

303: Agus creid nó ná chreid, nach bhfuil an lámhscríbhinn agam féin.
Séimhiú gan ghá

304: Is fearr de bhéile luibheanna agus grá leo ná mhart méith agus gráin leis.
Séimhiú gan ghá

305: Is fearr an bás ná bheith beo ar dhéirc (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

306: Nach raibh dóthain eolais aige (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

307: Nach bainfidh mé uaidh an méid a ghoid sé uaim?
Urú ar iarraidh

308: Nach ghasta a fuair tú í!
Séimhiú gan ghá

309: Tháinig na bróga chomh fada siar le haimsir Naomh Phádraig féin.
Séimhiú gan ghá

310: Nár breá liom claíomh a bheith agam i mo ghlac!
Séimhiú ar iarraidh

311: Nár bhfreagair sé thú, focal ar fhocal.
Séimhiú ar iarraidh

312: Feicimid gur de dheasca a n-easumhlaíochta nárbh féidir leo dul isteach ann.
Séimhiú ar iarraidh

313: Ní fuaireamar puinn eile tuairisce air i ndiaidh sin.
Urú ar iarraidh

314: Ní chuireadar aon áthas ar Mhac Dara.
Ba chóir duit «níor» a úsáid anseo

315: Ní dúirt sé cad a bhí déanta acu (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

316: Ní féadfaidh a gcuid airgid ná óir iad a shábháil.
Séimhiú ar iarraidh

317: Ní bhfaighidh tú aon déirce uaim (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

318: Ní deir sé é seo le haon ghráin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

319: Ní iad sin do phíopaí ar an tábla!
Réamhlitir «h» ar iarraidh

320: Ní dheireadh aon duine acu aon rud liom.
Séimhiú gan ghá

321: Ní fhéidir dóibh duine a shaoradh ón mbás.
Séimhiú gan ghá

322: Bhí an méid sin airgid níba luachmhar dúinn ná maoin an domhain.
Ba chóir duit an bhreischéim a úsáid anseo

323: An raibh duine ar bith acu ní ba bhocht ná eisean?
Ba chóir duit an bhreischéim a úsáid anseo

324: Eisean beagán níb óga ná mise.
Ba chóir duit an bhreischéim a úsáid anseo

325: Agus do na daoine a bhí níb boichte ná iad féin.
Ba chóir duit «níba» a úsáid anseo

326: Eisean beagán níba óige ná mise.
Ba chóir duit «níb» a úsáid anseo

327: Bhí na páistí ag éirí níba tréine.
Séimhiú ar iarraidh

328: Tá tuairisc ar an léacht a thug Niamh Nic Suibhne ar leathanach a hocht.
Séimhiú ar iarraidh

329: Is saoririseoir agus ceoltóir í Aoife Nic Chormaic.
Séimhiú gan ghá

330: "Tá," ar sise, "ach níor fhacthas é sin."
Ba chóir duit «ní» a úsáid anseo

331: Níor gá do dheoraí riamh codladh sa tsráid; Bhí mo dhoras riamh ar leathadh.
Séimhiú ar iarraidh

332: "Tá," ar sise, "ach níor fuair muid aon ocras fós.
Ba chóir duit «ní» a úsáid anseo

333: Níor mbain sé leis an dream a bhí i gcogar ceilge.
Séimhiú ar iarraidh

334: Níorbh foláir dó éisteacht a thabhairt dom.
Séimhiú ar iarraidh

335: Eoghan Ó Anluain a thabharfaidh léacht deiridh na comhdhála.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

336: Ach anois ó cuimhním air, bhí ardán coincréite sa pháirc.
Séimhiú ar iarraidh

337: Bhuel, fan ar strae mar sin ó tá tú chomh mímhúinte sin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

338: Ní maith liom é ar chor ar bith ó fuair sé an litir sin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

339: Tabhair an t-ordú seo leanas ó béal.
Séimhiú ar iarraidh

340: Bíodh bhur ngrá saor ó an chur i gcéill.
Ba chóir duit «ón» a úsáid anseo

341: Beidh an chéad chruinniú oifigiúil ag an gcoiste oíche Dé Luain.
Níl gá leis an fhocal «Dé»

342: Bíodh bhur ngrá saor ón cur i gcéill.
Urú nó séimhiú ar iarraidh

343: Ná glacaim sos ón thochailt.
Urú nó séimhiú gan ghá

344: Amharcann sé ó a ionad cónaithe ar gach aon neach dá maireann ar talamh.
Ba chóir duit «óna» a úsáid anseo

345: Seo iad a gcéimeanna de réir na n-áiteanna ó ar thosaíodar.
Ba chóir duit «ónar» a úsáid anseo

346: Agus rinne sé ár bhfuascailt ó ár naimhde.
Ba chóir duit «ónár» a úsáid anseo

347: Seo teaghlach ag a bhfuil go leor fadhbanna agus ónar dteastaíonn tacaíocht atá dírithe.
Ba chóir duit «óna» a úsáid anseo

348: Bhíodh súil in airde againn ónár túir faire.
Urú ar iarraidh

349: Tá do ghéaga spréite ar bhraillín ghléigeal os fharraige faoileán.
Séimhiú gan ghá

350: Ar ais leis ansin os chomhair an teilifíseáin.
Séimhiú gan ghá

351: Uaidh féin, b'fhéidir, pé é féin.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

352: Agus tháinig scéin air roimh an pobal seo ar a líonmhaireacht.
Urú nó séimhiú ar iarraidh

353: Is gaiste é eagla roimh daoine.
Séimhiú ar iarraidh

354: An bhfuil aon uachtar reoite agat sa oighear?
Ba chóir duit «san» a úsáid anseo

355: Gortaíodh ceathrar sa n-eachtra.
Ba chóir duit «san» a úsáid anseo

356: An bhfuil aon uachtar reoite agat sa cuisneoir?
Séimhiú ar iarraidh

357: Ní mór dom umhlú agus cic maith sa thóin a thabhairt duit.
Urú nó séimhiú gan ghá

358: An bhfuil aon uachtar reoite agat sa seamair?
Réamhlitir «t» ar iarraidh

359: An bhfuil aon uachtar reoite agat sa scoil (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

360: An bhfuil aon uachtar reoite agat sa samhradh (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

361: Tá sé bráthair de chuid Ord San Phroinsias.
Séimhiú gan ghá

362: San fásach cuirfidh mé crainn chéadrais.
Séimhiú ar iarraidh

363: An bhfuil aon uachtar reoite agat san foraois?
Séimhiú ar iarraidh

364: Tugaimid faoi abhainn na Sionainne san bhád locha ó Ros Comáin.
Ba chóir duit «sa» a úsáid anseo

365: Tógadh an foirgneamh féin san 18ú haois (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

366: Ní féidir iad a sheinm le snáthaid ach cúig nó sé uaire.
Ba chóir duit «huaire» a úsáid anseo

367: Dúirt sé uair amháin nach raibh áit eile ar mhaith leis cónaí ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

368: Céard atá ann ná sé cathaoirleach coiste.
Séimhiú ar iarraidh

369: Cuireadh boscaí ticeála isteach seachas bhoscaí le freagraí a scríobh isteach.
Séimhiú gan ghá

370: Dá ndéanfadh sí amhlaidh réiteodh sí an fhadhb seachas bheith á ghéarú (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

371: Is siad na rudaí crua a mhairfidh.
Ba chóir duit «iad» a úsáid anseo

372: Tá ar a laghad ceithre ní sa litir a chuir scaoll sna oifigigh.
Réamhlitir «h» ar iarraidh

373: Soláthraíonn an Roinn seisiúin sna Gaeilge labhartha do na mic léinn.
Ba chóir duit «sa, san» a úsáid anseo

374: Sula sroicheadar an bun arís, bhí an oíche ann agus chuadar ar strae.
Ba chóir duit «sular» a úsáid anseo

375: Sula ndearna sé amhlaidh, más ea, léirigh sé a chreidiúint san fhoireann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

376: Iompróidh siad thú lena lámha sula bhuailfeá do chos in aghaidh cloiche.
Urú ar iarraidh

377: Ach sular sroich sé, dúirt sí: "Dúnaigí an doras air!"
Séimhiú ar iarraidh

378: Chuir sé iad ina suí mar a raibh onóir acu thar an cuid eile a fuair cuireadh.
Séimhiú ar iarraidh

379: Bhí an chathair ag cur thar maol le filí de gach cineál.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «thar maoil» de ghnáth

380: Timpeall trí uaire a chloig ina dhiaidh sin tháinig an bhean isteach.
Ba chóir duit «huaire» a úsáid anseo

381: Scríobhaim chugaibh mar gur maitheadh daoibh bhur bpeacaí trí a ainm.
Ba chóir duit «trína» a úsáid anseo

382: Cuirtear i láthair na struchtúir trí a reáchtálfar gníomhartha ag an leibhéal náisiúnta.
Ba chóir duit «trína» a úsáid anseo

383: Ní fhillfidh siad ar an ngeata trí ar ghabh siad isteach.
Ba chóir duit «trínar» a úsáid anseo

384: Beirimid an bua go caithréimeach trí an té úd a thug grá dúinn.
Ba chóir duit «tríd an» a úsáid anseo

385: Coinníodh lenár sála sa chaoi nárbh fhéidir siúl trí ár sráideanna.
Ba chóir duit «trínár» a úsáid anseo

386: Gabhfaidh siad trí muir na hÉigipte.
Séimhiú ar iarraidh

387: Feidhmeoidh an ciste coimisiúnaithe tríd na foilsitheoirí go príomha.
Ba chóir duit «trí na» a úsáid anseo

388: Ba é an gleann cúng trína ghabh an abhainn.
Ba chóir duit «trínar» a úsáid anseo

389: Is mar a chéile an próiseas trínar ndéantar é seo.
Ba chóir duit «trína» a úsáid anseo

390: Mar trínár peacaí, tá do phobal ina ábhar gáire ag cách máguaird orainn.
Urú ar iarraidh

391: Beidh cúrsa Gaeilge ar siúl do mhic léinn in Áras Mháirtín Uí Cadhain.
Séimhiú ar iarraidh

392: Nár thug sí póg do gach uile duine?
Séimhiú ar iarraidh

393: D'ith na daoine uile bia (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

394: Idir dhá sholas, um tráthnóna, faoi choim na hoíche agus sa dorchadas.
Séimhiú ar iarraidh

395: Straitéis Chomhphobail um bainistíocht dramhaíola (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

396: Bhíodh an dinnéar acu um mheán lae.
Séimhiú gan ghá

397: Conas a bheadh Éirinn agus Meiriceá difriúil?
Ní úsáidtear an tabharthach ach in abairtí speisialta

398: Ba chois tine é (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

399: Bhí cuid mhór teannais agus iomaíochta ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

400: Galar crúibe is béil (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

401: Caitheann sé go leor ama ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

402: An raibh mórán daoine ag an tsiopa?
Níl gá leis an leagan ginideach anseo

403: Ní raibh dúil bheo le feiceáil ar na bhfuinneog.
Níl gá leis an leagan ginideach anseo

404: Bhí, dála an scéil, ocht mbean déag aige (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

405: Cá bhfuil an tseomra?
Níl gá leis an leagan ginideach anseo

406: Is iad na nGardaí.
Níl gá leis an leagan ginideach anseo

407: Éirí Amach na Cásca (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

408: Leas phobal na hÉireann agus na hEorpa (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

409: Fáilte an deamhain is an diabhail romhat (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

410: Go deo na ndeor, go deo na díleann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

411: Clann na bPoblachta a thug siad orthu féin.
Urú gan ghá

412: Cruthaíodh an chloch sin go domhain faoin dtalamh.
Urú nó séimhiú gan ghá

413: Tá ainm in n-easnamh a mbeadh coinne agat leis.
Urú gan ghá

414: Tá muid compordach inar gcuid "fírinní" féin.
Urú gan ghá

415: Tá siad ag éileamh go n-íocfaí iad as a gcuid costais agus iad mbun traenála.
Urú gan ghá

416: Cruthaíodh an chloch sin go domhain faoin gcrann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

417: An n-ólfaidh tú rud éigin?
Urú gan ghá

418: Nach holc an mhaise duit a bheith ag magadh.
Réamhlitir «h» gan ghá

419: Dún do bhéal, a mhiúil na haon chloiche (OK)!
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

420: Scaoileadh seachtar duine chun báis i mBaile Átha Cliath le hocht mí anuas (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

421: Ní dhúnfaidh an t-ollmhargadh go dtí a haon a chlog ar maidin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

422: Is mar gheall ar sin atá líníocht phictiúrtha chomh húsáideach sin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

423: Tá sí ag feidhmiú go héifeachtach (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

424: Ní hionann cuingir na ngabhar agus cuingir na lánúine (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

425: Ba hiad na hamhráin i dtosach ba chúis leis.
Réamhlitir «h» gan ghá

426: Ní hé lá na gaoithe lá na scolb (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

427: Ba iad na trí háit iad Bostún, Baile Átha Cliath agus Nua Eabhrac.
Réamhlitir «h» gan ghá

428: Phós sé bean eile ina háit (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

429: Cá ham a tháinig sí a staidéar anseo ó thús (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

430: Bhí a dheartháir ag siúl na gceithre hairde agus bhí seisean ina shuí (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

431: Chaith sé an dara hoíche i Sligeach (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

432: Tá sé i gcóip a rinneadh i lár na cúigiú haoise déag (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

433: Chuir sí a dhá huillinn ar an bhord (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

434: Chuir mé mo dhá huillinn ar an bhord.
Réamhlitir «h» gan ghá

435: Cuireadh cuid mhaith acu go hÉirinn (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

436: Tá tús curtha le clár chun rampaí luchtaithe a chur sna hotharcharranna (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

437: Cuimhnígí ar na héachtaí a rinne sé (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

438: Creidim go mbeidh iontas ar mhuintir na hÉireann nuair a fheiceann siad an feidhmchlár seo (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

439: Tháinig múinteoir úr i gceithre huaire fichead (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

440: Caithfidh siad turas cúig huaire a chloig a dhéanamh (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

441: In Éirinn chaitheann breis is 30 faoin gcéad de mhná toitíní.
Séimhiú gan ghá

442: Chuirfear in iúl do dhaoine gurb é sin an aidhm atá againn.
Séimhiú gan ghá

443: Déan cur síos ar dhá thoradh a bhíonn ag caitheamh tobac ar an tsláinte (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

444: Má bhrúitear idir chnónna agus bhlaoscanna faightear ola inchaite (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

445: Ní chothaíonn na briathra na bráithre (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

446: Cha bhíonn striapachas agus seafóid Mheiriceá ann feasta (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

447: Tá cleachtadh ag daoine ó bhíonn siad an-óg ar uaigneas imeachta (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

448: Ar an láithreán seo gheofar foclóirí agus liostaí téarmaíochta (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

449: An oíche sin, sular chuaigh sé a chodladh, chuir sé litir fhada dom.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

450: Tá mioneolas faoinar rinne sé ansin.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

451: Níor rinneadh a leithéid le fada agus ní raibh aon slat tomhais acu.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

452: Teastaíonn uaidh an scéal a insint sula ngeobhaidh sé bás.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

453: Tá folúntas sa chomhlacht ina tá mé ag obair faoi láthair.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

454: Ní gheobhaidh an mealltóir nathrach aon táille.
Tá gá leis an fhoirm spleách anseo

455: Má dhearna sí praiseach de, thosaigh sí arís go bhfuair sí ceart é.
Níl gá leis an fhoirm spleách

456: Nuair a raibh mé óg.
Níl gá leis an fhoirm spleách

457: An clapsholas a raibh mé ag dréim leis (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

458: Chan fhacthas dom go raibh an saibhreas céanna i mBéarla (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

459: Chuaigh sé chun na huaimhe agus fhéach sé isteach.
Réamhlitir «d'» ar iarraidh

460: Fágadh faoi smacht a lámh iad (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

461: An íosfá ubh eile (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

462: Níorbh fhada, ámh, gur d'fhoghlaim sí an téarma ceart uathu.
Réamhlitir «d'» gan ghá

463: Nílim ag rá gur d'aon ghuth a ainmníodh Sheehy (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

464: Scríobh sé soiscéal ina d'athródh an eaglais í féin go deo.
Réamhlitir «d'» gan ghá

465: Tá bonn i bhfad níos dhoimhne ná sin le Féilte an Oireachtais.
Séimhiú gan ghá

466: Tá a chuid leabhar tiontaithe go dhá theanga fichead (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

467: Tá dún cosanta eile ar an taobh thoir den oileán (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

468: Déan teagmháil leis an Rannóg ag an seoladh thuasluaite (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

469: Nochtadh na fírinne sa dóigh a n-admhódh an té is bréagaí í (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

470: Abairt a chuireann in iúl dearóile na hÉireann sa 18ú agus sa 19ú haois.
Ba chóir duit «san» a úsáid anseo

471: Oíche na gaoithe móra.
Tá gá leis an leagan ginideach anseo

472: Oíche na gaoithe mór.
Tá gá leis an leagan ginideach anseo

473: Tá a chumas sa Ghaeilge níos airde ná cumas na bhfear óga.
Tá gá leis an leagan uatha anseo

474: Beirt bhan Mheiriceánacha a bhí ann (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

475: Tá sé-- tá sé- mo ---shin-seanathair (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

476: Is foláir dóibh a ndualgais a chomhlíonadh.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «ní foláir» de ghnáth

477: Bhain na toibreacha le re eile agus le dream daoine atá imithe.
Focal ceart ach tá «ré» níos coitianta

478: Labhair mé ar shon na daoine.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «ar son» de ghnáth

479: Tá sé tábhachtach bheith ag obair an son na cearta.
Ní úsáidtear an focal seo ach san abairtín «ar son» de ghnáth

480: Ba é an fear an phortaigh a tháinig thart leis na plátaí bia.
Níl gá leis an gcéad alt cinnte anseo

481: Tá dhá shiombail ag an bharr gach leathanaigh.
Níl gá leis an alt cinnte anseo

482: Tabharfaimid an t-ainm do mháthar uirthi.
Níl gá leis an alt cinnte anseo

483: Is iad na trí cheist sin (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

484: Lena chois sin, dá bharr seo, dá bhrí sin, ina aghaidh seo (OK).
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

485: Cén t-ionadh sin (OK)?
B'fhéidir gur focal iasachta é seo (tá na litreacha «^OK» neamhchoitianta)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.